Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

20-ти май-Международен ден на пчелите

Международният ден на пчелите се отбелязва официално от 2017 г. по предложение на Словения и е одобрен от ООН. Причината месец май да бъде избран за честване на празника е, че именно тогава е най- голяма активност в растежа на пчелните семейства. В този период  броят им се увеличава до такава степен, че колониите се роят, което е естествената им начин на репродукцията.

Целта на инициативата е да се разкрие ролята и полезността  на пчелите и меда, както за природата, така и за хората. Пчелите са от огромно значение за земеделието и за гарантиране на продоволствената сигурност в света, а това е от съществено значение за човешкото оцеляване.

Според Международния съюз за защита на природата (IUCN) около 10 % от видовете диви пчели в Европа са застрашени от изчезване. За броя на повече от половината видове обаче няма надеждни данни.

За причините също няма единно мнение. Учените приемат, че роля за изчезването им имат големите площи монокултури в селското стопанство, както и свиването на хабитатите , заради разрастването на градовете.

Последните данни показват, че глобалното затопляне ще доведе до изчезване на пчелите с шокираща скорост. Ако тези темпове продължат, земните мъхнати пчели напълно ще изчезнат само за няколко десетилетия. Това от своя страна ще нанесе мощен удар върху цялата екосистема, тъй като тези насекоми опрашват редица диви и култивирани растения. Пчелите изпълняват ключова роля на нашата планета. Някои дори твърдят, че ако те изчезнат, човечеството неминуемо ще ги последва. Която и да е причината, не можем да отречем участието на човека. Може би вече е твърде късно, но можем поне да обърнем внимание на тези трудолюбиви създания, които убиваме, преди да са изчезнали напълно.

 

Последна промяна (Вторник, 19 Май 2020 11:26)

 

Експерти от РИОСВ-Перник спасиха малка ушата сова

Експерти от РИОСВ-Перник реагираха незабавно на получен сигнал за паднала от гнездо птица в пернишкия квартал „Мошино“. При пристигането си на мястото на сигнала експертите са установили, че това е горска ушата сова. Птицата е в добро състояние, жизнена, но не може да лети. Предвид факта, че совата е още малка, експертите от РИОСВ-Перник транспортираха птицата до клиника в столицата.

На територията на България горската ушата сова е рядък и защитен от Закона за биологичното разнообразие вид. По външност  горската  сова много прилича на  бухал, но е значително по-дребна. Тя е активна през нощта, а денем стои неподвижна и добре прикрита. Среща се във всякакви видове гори, равнини, планини. Ако намери спокойна среда, горската ушата сова се заселва и в градовете

 

Последна промяна (Петък, 15 Май 2020 17:55)

 

15 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН НА КЛИМАТА

На 15 май се отбелязва Световният ден за борба с климатичните промени. Денят на климата е обявен от  страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Документът в България е ратифициран през март 1995 г.

Изменението на климата е една от най-големите заплахи за живота на нашата планета. Използването  на въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Сред причините за силната проява на парниковия ефект и свързаното с него глобално затопляне е увеличеното изгаряне на горива в транспорта, енергетиката и промишлеността, което предизвиква отделянето на въглероден диоксид и други парникови газове. Това повишава температурата на Земята, което води до стопяване на полярните ледове, качване равнището на океаните, както и до изчезването на стотици хиляди биологични видове, регулиращи качеството на околната среда, от което зависи нашето физическо функциониране като организми.

В България също виждаме проявленията и негативния ефект от изменението на климата. Горите, подложени на интензивна сеч, страдат от зачестилите пожари и засушавания. Въздухът ни е сред най-мръсния в Европа. Възможно решение на проблема е промяна на енергийния баланс и използване на алтернативни енергийни източници, съветват учените.

В усилието за намаляване на глобалното затопляне може и е длъжен да помогне всеки от нас. Ето няколко правила, спазването на които не изисква никакво усилие, но има голям ефект:

– изваждайте си зарядното от контакта,

– намалете карането на кола,

– перете на по-ниска температура,

– сменете си крушките с енергоспестяващи,

– зареждайте биодизел,

– икономисвайте от тока и парното,

– напълнете фризера с пликчета с вода, ако продуктите в него не го изпълват,

– засадете дръвчета.

Едно дърво може да поема около 20 килограма въглероден двуокис на година, а със смяната на една обикновена крушка с енергоспестяваща ще намалите със 70 кг въглеродния двуокис в атмосферата.

Нека си помогнем сами и участваме активно  в спасяването на нашата Земя.

 

 

За пореден път е запалено общинското депо за неопасни отпадъци на Община Дупница

В 13.18 ч. по „зелен телефон“ на РИОСВ-Перник е постъпил сигнал за пожар на закритото общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в м.“Злево“, гр.Дупница.

Незабавно от инспекцията са дадени предписания на кмета на Община Дупница да предприеме спешни действия по загасяване, както и да информира РИОСВ-Перник за изпълнение на предписаните задължения на общината за мерки и действия за недопускане на запалване, дадени при предходните случаи на пожари. РИОСВ ще следи за състоянието на депото до окончателното потушаване на огнището.

В случай на констатирано неизпълнение на мерките и предписанията, дадени на общината, РИОСВ-Перник ще предприеме административно наказателни действия.

 

„Топлофикация Перник“ е докладвала на РИОСВ, че няма признаци за свлачище на сгуроотвал „7-ми септември“

„На дигите на сгуроотвал „7-ми септември“ не са установени признаци и белези, характерни за развитие на свлачищни процеси“. Това пише в доклад на „Топлофикация-Перник“ АД до РИОСВ-Перник, изготвен от дружеството във връзка с предписания на екоинспекцията от 19.11-2019 г. Дружеството е представило на РИОСВ Перник доклад от 04.12.2019 г. за извършена проверка за сигурността на съоръжението, включително технически измервания, съгласно изискванията за гарантиране сигурността на сгуроотвалите като хидротехнически съоръжения, съгласно Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи на Министерство на енергетиката.

В РИОСВ-Перник днес в 9.20 ч. беше получен сигнал за пропуск на вода от дигата на сгуроотвал „7 ми септември“. Незабавно екипи на РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извършиха оглед на мястото на аварията. В проверката участваха министърът на околната среда и водите Емил Димитров и директорът на РИОСВ Ирена Петкова. Взети  бяха водни проби с цел проследяване на замърсяването от пет пункта по поречието на река Струма: от реката при кв.“Димова махала“, кв. “Хумни дол“, преди пречиствателната станция в гр. Батановци, с. Прибой и преди вливането на реката в яз. “Пчелина“. Само на първите два пункта е установено превишение на нормите по показател електропроводимост, съгласно Наредбата за характеризиране на повърхностните води. Останалите показатели  от експресния анализ: разтворен кислород, процентно  насищане с кислород, температура на водата и активна реакция  са в норма. Пробонабирането продължава, ще бъдат взети проби и от почви, засегнати от аварията.

За сгуроотвал „7-ми септември“ РИОСВ-Перник е съставила на „Топлофикация-Перник“ АД 4 броя актове за установяване на административни нарушения  и са съставени наказателни постановления  с имуществена санкция общо в размер на 90 хиляди лева за неизпълнения на условия в Комплексни разрешителни.

Междувременно „Топлофикация Перник“ уведоми РИОСВ Перник, че ТЕЦ-а ще продължи работа на природен газ.

Последна промяна (Четвъртък, 07 Май 2020 16:02)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 9 посетителя в сайта