Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Сигнал С-58/19.09.2014г.

от ТЕЛ. 112,  за замърсяване водите на р. Струма в сив цвят в централна градска част

 

Сигналът е основателен. Експерти на РИОСВ-Перник незабавно извършиха проверка на място съвместно с екипи на ОУ ПБЗН и община Перник на моста в централна градска част. При огледа на място е установено, че водите на реката са в сив цвят. При огледа на коритото  на реката по посока гр. София по вътрешната магистрала се установи, че източник на замърсяването е пробив на шламопровод на 1-ва багерна група за Сгуроотвал „7- септември“. РИОСВ-Перник е уведомила ИАОС и изискала лаборатория за вземане на водни проби от реката и от канала под моста на извънградска магистрала срещу ТЕЦ „Република“.
Ивършена е и проверка на мястото на авариралия шламопровод съвместно с представител на „Топлофикация Перник АД. Констатирано е, че намиването на сгуро-пепелна маса е превключено през трета багерна група. На място е изпратена работна група за отстраняване на аварията. В изпълнение на Услоние 7.2. от КР № 296/2008г. дружеството е уведомило по факс РИОСВ – Перник за авариината ситуация, както и за предприетите действия от оператора. Като причина за пробива е посочено абразивното износване на шламопровода вследствие високото налягане при депонирането на шлама в сгуроотвала.
Съвместно с лаборатория на ИАОС са взети проби, както следва:
1.    От канала под моста на извънградска магистрала срещу ТЕЦ „Република“преди вливане в река Струма
2.    От р. Струма при моста на кв. „Иван Пашов“
Измерени са на място следните показатели: рН=8.4, ел. проводимост - 1237 микросименса на см.; разтворен кислород - 6,5 мг/л.; процентно насищане 69,2 % и тепература 16.8 С, които са в нормални граници за категорията на реката в този участък, съгласно Наредба № 4/2012г. за характеризиране на повърхностните води.

При огледа на място не е установено наличие на измряла риба в коритото на реката.
 

Уведомление

Уведомяваме заинтересованите лица, че Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците е отменена. В сила е новата Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр.66 от 2014 г.). Формати на приложения №№ 5, 6, 7 от Наредбата може да откриете ТУК.

Последна промяна (Сряда, 27 Август 2014 08:30)

 

ТЕКУЩ КОНТРОЛ В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

При извършена планова проверка за състоянието на поддържан резерват Острица и спазване режима на дейности, експерти от РИОСВ-Перник картираха част от находищата на вида Урумово лале /Tulipa urumoffii Hay/ - български ендемит, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на Република България, което в резервата цъфти с жълти и червени цветове. 
През месец май е направена планова проверка и на защитени територии в местността Янкьовец, община Радомир - находище на див божур и вековна дъбова гора, обявени за природна забележителност със Заповед № 1039 от 1974г. 
При извършените проверки не са установени нарушения на режима на дейности за защитените територии. Констатирано е добро състояние на растителните и дървесни видове, предмет на опазване.

4.jpg - 84.93 Kb

Урумово лале /Tulipa urumoffii Hay/ в поддържан резерват Острица

 

2.jpg - 92.11 Kb

Находище на див божур (Paeonia Peregrina) в местност Янкьовец, землището на с. Житуша, община Радомир

 

3.jpg - 88.76 Kb

Вековна дъбова гора в местност Янкьовец, землището на с. Житуша, община Радомир


 

Последна промяна (Вторник, 03 Юни 2014 07:05)

 

ЕКСПЕРТИ И УЧЕНИЦИ ПОСЕТИХА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ “ЧОКЛЬОВО БЛАТО“

Ученици от клуб „Млад еколог“ към ГПЧЕ „Симеон Радев“ заедно с експерти от РИОСВ – Перник посетиха защитена местност “Чокльово блато“ в землището на с. Байкалско, община Радомир. Инициативата е посветена на 22 март – Международен ден на биологичното разнообразие.
На място беше изнесена беседа за Чокльово блато, известно като Байкал. Младите еколози имаха възможност да видят интересни растителни видове - тръстика, папур и петтичинкова върба, включена в Червената книга на България, както и да наблюдават екземпляри от водолюбиви птици, които гнездят по бреговете на езерото - зеленоглава патица, водна кокошка, рибар, зимно бърне и бял щъркел.

Последна промяна (Петък, 23 Май 2014 08:00)

 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

За да отбележат 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие, членове на  еко–клуб „Млад еколог“ към ГПЧЕ „Симеон Радев“ посетиха РИОСВ – Перник. Експерти от инспекцията представиха презентация за биологичното разнообразие в защитените територии, попадащи в обхвата на РИОСВ-Перник. Те запознаха младите еколози с причините за загубите на ценни видове и екосистеми. Експерти и ученици обсъдиха обявяване на резерватите Острица, Църна река и Габра на територията на Пернишка и Кюстендилска области.

Последна промяна (Петък, 23 Май 2014 07:52)

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 1 посетител в сайта