Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

ИЗДАДЕНА Е НОВА ЗАПОВЕД ЗА ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ „ОСТРИЦА“

Със Заповед № на РД-41 от 19.01.2015 г. (Обн., Дв, бр.14 /2015 г.) на Министъра на околната среда и водите е актуализирана площта на поддържан резерват Острица, както следва: в землището на с. Кралев дол, общ. Перник – 250.639 дка, в землището на гр. Перник – 551.864 дка, в землището на гр. Радомир – 557.377 дка . Резерватът е обявен за защитена територия - народен парк с Постановление № 4507 /02.03.1943 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти и прекатегоризиран в поддържан резерват със Заповед № РД-378 /15.10.1999 г. на Министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 97 /1999 г.). Актулизираната площ на резервата е 1359.88 дка.

Поддържан резерват Острица е един от уникалните ботанически резервати. В него са описани 46 дървесни и храстови вида и 316 вида тревни растения, от които според българското законодателство защитени са 13 вида.

Последна промяна (Понеделник, 06 Април 2015 14:06)

 

РИОСВ - Перник отбеляза Международния ден на птиците

Международният ден на птиците 1-ви април се отбелязва по целия свят от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици.


Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от събития, чрез която хората заявяват своята загриженост и отговорност за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.
Денят бе отбелязан с посещение в РИОСВ - Перник на ученици от СОУ „Петър Берон“ в гр. Перник. Третокласниците обогатиха своите  знания за видовете защитени птици в България, включени в Червената книга. Интерес за учениците предизвика информацията за  видовете червеногърба сврачка и ливаден дърдавец, които са предмет на опазване в защитените зони „Ноевци“ и „Мещица“ от мрежа Натура 2000.

img_4245.jpg - 27.70 Kb

Последна промяна (Петък, 03 Април 2015 12:08)

 

РИОСВ-Перник уведомява всички заинтересовани лица

за издаването на Заповед № РД-115 от 13.02.2015г. на Министъра на околната среда и водите, за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2015 г.
Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция.
Едно от най-често използваните диворастящи лечебни растения в цветарските магазини за украса на букети е бодливия залист (Ruscus aculeatus).

 

Той е под специален режим на опазване и ползване и за него се забранява събирането му от естествените му находища, както и използването му за търговски цели.

 

 

Последна промяна (Петък, 06 Март 2015 13:46)

 

Стартира ежегодната Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда” – 2015 година

За поредна година Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отправят покана за участие в Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.
Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора.
Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за учебни заведения.
Крайният срок за подаване на проектните предложения в ПУДООС, гр. София е 20.02.2015 г.
Поканата за участие към общини и кметства може да изтеглите тук.
Поканата за участие към училища, детски градини, обединени детски комплекси може да изтеглите тук.


Последна промяна (Петък, 06 Март 2015 13:43)

 

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ-ПЕРНИК УЧАСТВАТ В ЕЖЕГОДНОТО СРЕДНОЗИМНО ПРЕБРОАВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ

На 17. 01.2014 г. експерти от РИОСВ-Перник съвместно с представители на природозащитни организации ще участват в 39-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици на територията на област Перник и област Кюстендил.  За РИОСВ-Перник маршрутът минава през яз. Студена, яз. Пчелина, яз. Извор, езеро Байкал (Чокльово блато), яз. Дренов дол, по поречието на р. Струма в земл. на с. Невестино, с. Пастух, с. Вуково, гр. Бобошево и завършва при яз. Дяково.
Преброяването се осъществява по методика към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) от 2007 година.
Установените данни за зимуващи птици ще бъдат въведени в Националната информационната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 8 посетителя в сайта