Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

РИОСВ-Перник уведомява всички заинтересовани лица

за издаването на Заповед № РД-115 от 13.02.2015г. на Министъра на околната среда и водите, за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2015 г.
Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция.
Едно от най-често използваните диворастящи лечебни растения в цветарските магазини за украса на букети е бодливия залист (Ruscus aculeatus).

 

Той е под специален режим на опазване и ползване и за него се забранява събирането му от естествените му находища, както и използването му за търговски цели.

 

 

Последна промяна (Петък, 06 Март 2015 13:46)

 

Стартира ежегодната Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда” – 2015 година

За поредна година Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отправят покана за участие в Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.
Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора.
Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за учебни заведения.
Крайният срок за подаване на проектните предложения в ПУДООС, гр. София е 20.02.2015 г.
Поканата за участие към общини и кметства може да изтеглите тук.
Поканата за участие към училища, детски градини, обединени детски комплекси може да изтеглите тук.


Последна промяна (Петък, 06 Март 2015 13:43)

 

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ-ПЕРНИК УЧАСТВАТ В ЕЖЕГОДНОТО СРЕДНОЗИМНО ПРЕБРОАВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ

На 17. 01.2014 г. експерти от РИОСВ-Перник съвместно с представители на природозащитни организации ще участват в 39-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици на територията на област Перник и област Кюстендил.  За РИОСВ-Перник маршрутът минава през яз. Студена, яз. Пчелина, яз. Извор, езеро Байкал (Чокльово блато), яз. Дренов дол, по поречието на р. Струма в земл. на с. Невестино, с. Пастух, с. Вуково, гр. Бобошево и завършва при яз. Дяково.
Преброяването се осъществява по методика към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) от 2007 година.
Установените данни за зимуващи птици ще бъдат въведени в Националната информационната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ „СУРВА-ПЕРНИК 2015“

РИОСВ-Перник напомня на всички участници в ХХІV-я международен фестивал на маскарадните игри в гр. Перник „Сурва 2015“, че за защитени на територията на цялата са обявени дивите животински и растителни видове, посочени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Съгласно Чл. 38. (1) от същия закон за тях се забраняват:  препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
Използването на защитени видове - предимно птици при изработването на карнавални маски и костюми е нарушение и се наказва от закона. С усилията на всички, които участват в подготовката и провеждането на маскарадните игри, могат да бъдат спасени стотици птици и да бъдат прекратени практики несъвместими с европейските норми и с опазване на дивата природа.

 

Обявление

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000134 „Чокльово блато”.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Байкалско, община Радомир, област Перник и с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Перник (гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” № 15, ет. 1).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

Всички заинтересовани лица и страни могат да се запознаят със съдържанието на проекта на заповедта, както и с картата за местоположението на зоната от тук.

Последна промяна (Сряда, 10 Декември 2014 08:36)

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 3 посетителя в сайта