Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Обявление

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000134 „Чокльово блато”.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Байкалско, община Радомир, област Перник и с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Перник (гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” № 15, ет. 1).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

Всички заинтересовани лица и страни могат да се запознаят със съдържанието на проекта на заповедта, както и с картата за местоположението на зоната от тук.

Последна промяна (Сряда, 10 Декември 2014 08:36)

 

Обществени обсъждания на План за действие на вълка (Canis lupus L.) в България

На 21.11.2014г. от 14.00 ч. в заседателната зала на РИОСВ-Перник ще се проведе обществено обсъждане на План за действие на вълка (Canis lupus L.) в България, разработен от СДП Балкани. С цел достъпност всички заинтересовани лица и страни могат да се запознаят със съдържанието  на плана от тук.

 

Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване с автомобил „Сподели града, сподели света!“ приема кандидатури до 5 декември

“Do the right mix – придвижвай се разумно!” и Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ дават старт на конкурс за видео и снимка на тема споделено ползване на личния автомобил в градска среда. Конкурсът, който ще е активен от ноември’14 до февруари’15 година, е отворен за любители-фотографи и занимаващи се с кино, студенти или просто активни хора на възраст между 18 и 50 години, които имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска среда в двете конкурсни категории - снимка или кратко видео.

Авторските проекти под надслов „Сподели града, сподели света“  се приемат до 5 декември  на имейл адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , на който трябва бъдат изпратени трите имена и възрастта на кандидата, име на проекта и линк, на който е качена кандидатурата.

Кандидатурите в двете категории ще бъдат прегледани и оценени от организаторите на конкурса и компетентно жури с председател проф. дн. Любомир Халачев, декан на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, и по един представител от Представителство на Европейската комисия у нас и от Министерство на околната среда и водите, което е национален координатор на проекта „Придвижвай се разумно!“.

Шестима финалисти - по трима, излъчени в категориите ‚видео‘ и ‚снимка‘, ще получат материални награди, които ще бъдат връчени по време на официална церемония в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през февруари следващата година. Фотографиите и селектирани кадри от видео-кандидатурите на всички участници ще бъдат представени на изложба на открито в центъра на София.

Пълните условия за участие в конкурса са публикувани на www.dothemix.bg (можете да ги видите ТУК).

“Do the right mix – Придвижвай се разумно“ е двугодишната информационна кампания на Европейския съюз, която у нас се координира на национално ниво от МОСВ и цели да обърне внимание на предимствата при комбинирането на различни видове придвижване – градски транспорт, велосипед, кола и пеша. Основното й послание е, че с избора на комбиниран превоз хората могат да подобрят здравния си статус, да намалят разходите си за транспорт и да допринесат за по-чиста градска среда. Акцент в кампанията от октомври 2014-та до април 2015-та година е насърчаването на споделяне на личния автомобил с няколко пътника, които се движат по еднакъв маршрут.

За споделеното пътуване
Едно пътуване е споделено, когато шофьор предоставя транспорт на един или няколко пътници, без нито един от участниците да има финансова печалба. Познато като     ‚carpooling’ в чужбина, това споделяне на автомобил в една дестинация набира привърженици в цял свят, а вече и у нас, тъй като спестява градско пространство, намалява задръстванията и вредните емисии и в крайна сметка спестява и разход и време на практикуващите го.

За международната инициатива:
„Do the right mix“ е тригодишна кампания за устойчива градска мобилност на Европейската комисия, която води началото си от юни 2012-та година. Целта й е да подпомогне и насърчи активностите в тази сфера във всяка една от 28-те страни членки, а също и в Норвегия,  Исландия и Лихтенщайн.  Кампанията се ръководи от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на ЕК и се финансира от „Интелигентна енергия за Европа“ - помощна програма на ЕС за нетехнологични активности в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Самостоятелни информационни кампании се провеждат в шест избрани страни, сред които е и България.

Последна промяна (Понеделник, 10 Ноември 2014 16:00)

 

Трето поредно замърсяване на р. Струма от аварирал шламопровод

На 13.10.2014г. в 11 ч. в РИОСВ-Перник е получен сигнал от тел.112 за замърсяване на р.Струма със сиво-черен цвят на реката при моста на ТЕЦ „Република“.
Установено е, че е аварирал шламопровод, /отвеждащ шлама от ТЕЦ Република към сгуроотвал 7-ми септември/ към първа багерна група. Вследствие допуснатия пробив сивите шламови води вместо да постъпват в сгуроотвал „7-ми септември“ се вливат в река Струма по открит канал под моста на външна магистрала срещу ТЕЦ Република. 
Извършен е оглед на мястото на пробива на шламопровода. Предприети са действия за отстраняване на аварията.
Поради зачестили аварии на шламопровода, водещи до замърсяване на околната среда, на изпълнителния директор са дадени следните предписания:
1.    Да увеличи честотата на обхода за състоянието на шламопроводите към сгуроотвал „7-ми септември“ на Топлофикация Перник АД.
2.     Да предприеме технически мерки за недопускане на замърсяване на р. Струма.
От страна на РИОСВ-Перник ще бъдат предприети административно-наказателни мерки към Топлофикация Перник АД.

Последна промяна (Петък, 17 Октомври 2014 07:12)

 

Повторно замърсяване на р. Струма от аварирал шламопровод

На 11.10.2014 г. в 12.15 ч. в РИОСВ-Перник  е получен сигнал от тел.112 за замърсяване на р.Струма-наблюдава се сиво-черен цвят на реката в централна градска част.
От РИОСВ-Перник са сформирани две работни групи.
Експерти от РИОСВ-Перник, съвместно с екипи на РД ПБЗН незабавно извършиха проверка на място. Извършен е оглед на коритото на р.Струма от централна градска част до моста до бивша фабрика Демо /кръстовището на кв.Тева/. Констатирано е замърсяване на реката- водите са мътни, с характерен сив цвят.
Установено е, че сивите шламови води постъпват в река Струма по открит канал под моста на външна магистрала срещу ТЕЦ Република.
Проведен е телефонен разговор с дежурния в ТЕЦ Република г-н Стефан Йорданов, който е информирал, че през тъмната част на денонощието е аварирал шламопровод /отвеждащ шлама от ТЕЦ Република към сгруроотвал 7-ми септември/ към втора багерна група, вследствие абразивното му износване.  Дежурните от ТЕЦ Република установяват аварията към 08.00 часа на 11.10.2014 г.
Извършен е оглед на място от експерти на РИОСВ-Перник и екип на РД ПБЗН, при който е установено, че аварийна бригада работи за отстраняване на аварията. Намиването на шлама е пренасочено към трета багерна група.
Втората група от експерти на РИОСВ-Перник, съвместно с централна лаборатория 01-София към ИАОС, взеха проби от два пункта по течението на река Струма. Извръшен е експресен анализ на водата, със следните показатели:
1 пункт: канала под моста на извънградска магистрала срещу ТЕЦ „Република“ преди вливане в река Струма. Измерени са на място следните показатели: рН=8.35,          ел. проводимост – 1336 ms/sm ; разтворен кислород – 7,1 mg/l.; процентно насищане 77 % и температура 15,1 С. Първото пробовземане е извършено в 13,30 ч.
2 пункт: р. Струма при моста на кв. „Иван Пашов“. Измерени са на място следните показатели: рН=8.24, ел. проводимост – 1357 ms/sm ; разтворен кислород – 7,3 mg/l.; процентно насищане 76,5 % и температура 14,8 С. Второто пробовземане е осъществено в 14,15 ч.
При огледа на място не е установено наличие на измряла риба в коритото на реката.
От страна на РИОСВ-Перник ще бъдат предприети административно-наказателни мерки към Топлофикация Перник АД.

Последна промяна (Петък, 17 Октомври 2014 07:13)

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 3 посетителя в сайта