Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Пробите от Струма не показват превишение на нормите в обследвания участък

Излязоха резултатите от водните проби от река Струма. Те бяха взети на 12 юни след подаден сигнал за пяна в коритото на река Струма в участъка от моста на кв. Мошино в Перник. Незабавно РИОСВ - Перник организира съвместна проверка с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Община Перник, ВиК ООД - гр. Перник и Регионалната лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда - София.

Измерените показатели на място – рН, ел. проводимост, разтворен кислород и температура не показват превишение на нормите за категорията на водното тяло в обследвания участък от реката съгласно Наредба №4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Информация за резултатите от пълния анализ на водните проби ще бъде поместена на интернет страницата на инспекцията.

С цел установяване източника на замърсените води експерти на РИОСВ - Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ извършиха проверки на осем индустриални обекти в района, през който минава бетоновият колектор. При една от проверките - на фирма с дейност производство на козметика, не е представен договор с ВиК-оператор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дадени са предписания на дружеството и на ВиК ООД - Перник за предоставяне на информация и схеми за отвеждането и пречистването на отпадъчните води, формирани от дейността на дружеството.

 

РИОСВ – Перник проверява сигнал за замърсяване на река Струма

РИОСВ – Перник проверява сигнал за замърсяване на река Струма. Сигналът е за пяна в коритото на река Струма в участъка от моста на кв. Мошино в Перник по течението на реката към центъра на града.

Извършена е незабавна проверка като е обходено коритото на реката в пет участъка – от центъра на града срещу течението на реката до кв. Мошино. Локализирано е мястото на заустване на замърсени води – бетонов колектор на левия бряг на реката, който е заустен след моста на кв. Мошино. При проверката е установено, че от колектора изтича вода с бяла пяна. Пяната е по повърхността на водите в определен участък – от моста на кв. Мошино до моста срещу бензиностанция „Шел“ в Перник.

Органолептично не е установена миризма на химикали или гнилостни процеси във всички проверени участъци, нито наличие на умряла риба. По искане на РИОСВ - Перник ИАОС - София е взела водни проби за  извършване на последващ лабораторен анализ. Резултатите ще бъдат обявени допълнително.

Освен на зеления телефон на екоинспекцията, жителите на района са подали сигнала и на тел. 112, както и на дежурния телефон на общински съвет за сигурност на Община Перник.

 

Последна промяна (Сряда, 12 Юни 2019 08:01)

 

РИОСВ Перник отбеляза Световният ден на околната среда!

Ежегодно РИОСВ – Перник провежда различни инициативи, с които отбелязва Световния ден на околната среда – 5 Юни! Тази година темата празника ни провокира да посветим работният си ден на срещите с гражданите, като отворим вратите на инспекцията и на Автоматичната измервателна станция „АИС-Перник Център“ за всеки, който прояви желание да се запознае от близо с нашата работа.

Мотото на кампанията тази година е „Заедно можем да победим замърсяването на въздуха“ и ние насочихме усилията си към повишаване информираността на обществото към въпроса с чистотата на въздуха и към разяснения как всеки може да допринесе за общата ни кауза - да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха!

Експерти от РИОСВ – Перник и ИАОС  разговаряха с посетителите и отговаряха на поставените въпроси! А те от своя страна разгледаха апаратурата на станцията!

Благодарим на всички за проявеният интерес и се надяваме и в бъдеще да продължим да работим заедно за Нашата природа!

Последна промяна (Четвъртък, 06 Юни 2019 14:19)

 

46 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

46   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2018/2019 г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност. Съгласно регламента, конкурсът протича в две фази: първа фаза (октомври-декември 2018 г.), през която участниците кандидатстват с проектно предложение; втора фаза (януари-май 2019 г.), през която се отчитат постигнатите по проекта резултати.

В настоящото издание на конкурса за учебната 2018-2019 г. проектите, отговарящи на регламента за:

I-ва фаза са 65 броя, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 29 проекта; и от 9-ти до 12-ти клас – 23 проекта;

II-ра фаза са 46 броя, като в категорията  от 1-ви до 4-ти клас са допуснати 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 18 проекта, и от 9-ти до 12-ти клас – 15 проекта.

През месец юни 2019 г. на победителите в конкурса предстои да бъдат връчени награди. Ще бъдат наградени общо за всички възрастови групи – 46 проекта.

Списъци с номинираните проекти, които ще бъдат наградени, можете да намерите в прикачените файлове.

Номинирани проекти ІІ фаза първа възрастова група 1-4 клас

Номинирани проекти ІІ фаза втора възрастова група 5-8 клас

Номинирани проекти ІІ фаза трета възрастова група 9-12 клас

 

Обявено е ново вековно дърво в с. Кралев дол

Със Заповед № РД – 222/25.03.2019г. /ДВ, бр. 38/2019г./ на Министъра на околната среда и водите е обявено ново вековно дърво. Дървото се намира в землището на с. Кралев дол, община Перник, в имот стопанисван от църковното настоятелство при храм „Св. Св. Ап. Петър и Павел“. То е от вида летен дъб, на възраст 350 г., с обиколка 4.4 м и височина 15 м. Заведено е под № 2190 в Държавния регистър на вековните дървета.

Забраняват се изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

Последна промяна (Четвъртък, 06 Юни 2019 13:27)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 19 посетителя в сайта