Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

РИОСВ-Перник извърши незабавна проверка по сигнал за замърсяване на река Струма в района на кварталите Изток и Църква на град Перник.

Сигналът за сиво-бял цвят, образувана пяна и умряла риба в реката е подаден  на тел. 112,  вчера  в късния следобед. Проверката е извършена  съвместно с представители на ОУ ПБЗН-Перник и Инспектората на община Перник.

Направен е оглед на коритото на река Струма в участъка от кв. Изток до кв.Църква - мост на разклона за село Кралев дол. На мост на ул.Владайско въстание, кв.Изток реката е с сиво-бял цвят и образувана пяна покрай растителността на бреговете, има и умряла риба. На моста на разклона за село Кралев дол, водите на реката са бистри, без оцветяване. Установено е, че замърсената вода се включва в реката от открит бетонов канал в района на кв.Църква, изграден след Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ на гр.Перник, собственост на ВиК ООД -Перник .

При обхода по протежение на открития канал се установи, че оцветените води се изпускат от бетонов колектор за промивни води на 200 м. под пречиствателната станция. В този район няма потенциални промишлени източници на замърсяване.

Взети са водни проби от лаборатория на ИАОС при МОСВ от два пункта:

• Мост на ул. Владайско въстание - Измерени са на място следните показатели в 18,30 часа:  рН=4.8, ел. проводимост  - 1025 mS/sm. и тепература 13.6 С, разтворен кислород – 67,2 % .
•  изход колектор промивни води ПСПВ - Измерени са на място следните показатели в 19,50 часа:  рН=6.74, ел. проводимост  - 420 mS/sm и тепература 9.3 С, разтворен кислород – 64,4 % .

Измерените показатели показват завишени стойности на рН и ел.проводимост. Вероятната причина за измирането на рибата е залповото изпускане на води с киселинен характер.

Снощи в 21.30 часа отново са измерени показателите за качеството на реката в първия пункт Мост на ул. Владайско въстание. Измерените стойности, показват, че водите на реката са в нормални граници за повърхностния воден обект. рН=7.65, ел. проводимост  - 570 mS/sm и тепература 11.9 С, разтворен кислород – 64,6 % .

РИОСВ-Перник ще продължи проверките до установяване на източника на замърсяването .

Последна промяна (Четвъртък, 24 Април 2014 09:14)

 

РИОСВ-Перник отбеляза Международния Ден на Земята с инициативи, посветени на празника

Пред сградата на инспекцията по околна среда и води ученици от средните и основни училища и деца от детски градини от община Изток в Перник се включиха в   инициативите, посветени на празника. Стартът бе даден със състезание за управление на електромобили, в което участниците демонстрираха своите умения.
По късно в младежки хепънинг по-големите ученици премериха сили в традиционен спортен турнир по лекоатлетическа щафета в две възрастови групи. След него празникът продължи със сценични изяви на музикални таланти от формациите и съставите на Младежки дом – „Мошино“.
В парка пред инспекцията в забавни творилници децата показаха умение в  рисуване с пясък, оцветяване на декоративни пеперуди по интересна технология, кът за макиаж. Децата изработиха кукли в зелената класна стая – изградена през 2013 г. по проект „Обичам природата и аз участвам“ с финансиране от ПУДООС. Училищни екопатрули залесиха част от междублоковите пространства на квартал „Изток“ с декоративни дръвчета, осигурени от инспекцията.
Служители на РИОСВ-Перник взеха участие и в празника, организиран в ОДЗ №11 "Знаме на мира" в кв. "Изток". Със съдействието на инспекцията, малчуганите засадиха първото си дърво. За положеното старание и за положителната емоция, с която заредиха възрастните, на малчуганите бяха раздадени рекламни материали на РИОСВ-Перник.
Учениците от 11-то СОУ "Елин Пелин" в кв. Изток и 13-то СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" в кв. „Мошино“ засадиха млади брези в училищния двор, осигурени от РИОСВ-Перник.

Последна промяна (Вторник, 22 Април 2014 14:52)

продължава>

 

ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОХЛЮВИ

РИОСВ-Перник напомня на всички желаещи да събират охлюви от видовете: лозов охлюв и градински охлюв, с цел търговия и изнасяне през граница,  че са длъжни да оборудват пунктове за изкупуване на охлювите, съгласно изискванията на Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 38/2004 г), Крайният срок за подаване на Уведомления е 30.04.2014 г. Периода за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви е от 10 май до 30 юни 2014 г. включително.

Последна промяна (Понеделник, 14 Април 2014 13:16)

 

ОБЯВЕНА Е НОВА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ

В рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България” на основание на предложения от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН в сътрудничество с МОСВ на територията на РИОСВ-Перник е обявена нова защитена територия.
Защитена местност „Находище на блатен плаун  - с. Драгойчинци“ с площ 84.427 дка в землището на с. Драгойчинци, община Трекляно, област Кюстендил е обявена със Заповед № РД-143 от 18 февруари 2014г. на Министъра на околната среда и водите с цел опазване на растителния вид Блатен плаун (Lycopodiella inundata (L.) Holub) и неговото местообитание.

В границите на защитената местност се забраняват: промяна предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство; търсене, проучване и добив на подземни богатства; внасяне на неместни растителни видове; промяна на хидроложкия режим.

Последна промяна (Сряда, 09 Април 2014 11:24)

 

РИОСВ – ПЕРНИК ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ВОДАТА НА ЯЗ. СТУДЕНА

По случай Международния ден на водата експерти от РИОСВ – Перник представиха презентация на тема „Вода и Енергия“ на ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ в конферентната зала на инспекцията. Беше разиграна и кратка викторина с награди. Гости на събитието бяха представители на „ВиК“ ООД-Перник. След презентацията всички заедно посетиха ВЕЦ-Студена на яз. Студена където наблюдаваха как може да се получи ел. енергия от вода.
В същия ден РИОСВ-Перник беше и гост на ежегодно организирания празник от Районен младежки дом „Мошино” където членовете на Еко клуб „Мост към бъдещето” при ТПГ„Мария Кюри” представиха презентации на тема „Зелена енергия” и „Зелена металургия”.
На мероприятието беше представено и импровизирано творческо ателие, в което ученици от основните училища на кметство „Изток” рисуваха върху коприна на тема „Морското дъно“, а децата на Школата по керамика при младежкия дом показаха нестандартната артистична композиция ”Воден свят”, изработена от пясък, миди и минерални камъни.

На всички участници и гости на празника, РИОСВ-Перник раздаде рекламни материали на Националната информационна кампания под надслов „Всяка капка си струва“, организирана от Министерство на околната среда и водите.

Последна промяна (Сряда, 26 Март 2014 09:35)

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 1 посетител в сайта