Задължения по Наредба за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на ОР в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

Контролна дейност - Изтичащи срокове

РИОСВ – Перник уведомява фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, че попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  /ДВ.бр.20/06.03.2007г./.

Съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Наредбата имат задължение да представят информация в РИОСВ – Перник, за количествата продукти за покрития пуснати на пазара или употребени през 2018 г. по Приложение № 3.

Информацията следва да бъде представена на хартиен и електронен носител /CD или e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. /до 31.03.2019 г.

За справки и допълнителна информация се обръщайте към експертите от направление „ОЧВОХВУР”.

Последна промяна (Четвъртък, 10 Януари 2019 10:50)