Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

От 01.01.2020г. хладилно оборудване с количество флуоровъглеводоро (HFС ) за зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече няма да може вече да бьде  сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече, съгласно разпоредбите чл. 13, §3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014.
Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R404A, със заряд от 10 кг или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R404A. Сьщото важи за хладилни инсталации, заредени с 10 kg или повече фреон R507A.
Рециклираните и регенерирани НFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече (в това число R404A и R507) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030г., при спазване на изискванията на чл. 13, §3, ал. 3, букви „а“ и „,б“ от Регламент (ЕС) № 517/2014 и при условие че те са надлежно етикетирани.
Употребата на регенериран НFС, е възможна във всяко хладилно оборудване, докато  употребата на рециклиран НFС е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключенията  важат единствено за съществуващо хладилно оборудване. Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на  температури под —500С, не подлежи на тази забрана.

Последна промяна (Четвъртък, 12 Март 2020 14:42)