15 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН НА КЛИМАТА

На 15 май се отбелязва Световният ден за борба с климатичните промени. Денят на климата е обявен от  страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Документът в България е ратифициран през март 1995 г.

Изменението на климата е една от най-големите заплахи за живота на нашата планета. Използването  на въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Сред причините за силната проява на парниковия ефект и свързаното с него глобално затопляне е увеличеното изгаряне на горива в транспорта, енергетиката и промишлеността, което предизвиква отделянето на въглероден диоксид и други парникови газове. Това повишава температурата на Земята, което води до стопяване на полярните ледове, качване равнището на океаните, както и до изчезването на стотици хиляди биологични видове, регулиращи качеството на околната среда, от което зависи нашето физическо функциониране като организми.

В България също виждаме проявленията и негативния ефект от изменението на климата. Горите, подложени на интензивна сеч, страдат от зачестилите пожари и засушавания. Въздухът ни е сред най-мръсния в Европа. Възможно решение на проблема е промяна на енергийния баланс и използване на алтернативни енергийни източници, съветват учените.

В усилието за намаляване на глобалното затопляне може и е длъжен да помогне всеки от нас. Ето няколко правила, спазването на които не изисква никакво усилие, но има голям ефект:

– изваждайте си зарядното от контакта,

– намалете карането на кола,

– перете на по-ниска температура,

– сменете си крушките с енергоспестяващи,

– зареждайте биодизел,

– икономисвайте от тока и парното,

– напълнете фризера с пликчета с вода, ако продуктите в него не го изпълват,

– засадете дръвчета.

Едно дърво може да поема около 20 килограма въглероден двуокис на година, а със смяната на една обикновена крушка с енергоспестяваща ще намалите със 70 кг въглеродния двуокис в атмосферата.

Нека си помогнем сами и участваме активно  в спасяването на нашата Земя.