Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Ученическо състезание по биоразнообразие

На 7 декември 2010г. в сградата на килийното училище в гр. Кюстендил се проведе ученическо състезание на тема „Биоразнообразието в родния край”.

Инициативата се проведе под егидата на „2010 година–международна година на биологичното разнообразие” и с мото “Биологичното разнообразие е живот, биологичното разнообразие е нашият живот”.

Отбори от пет кюстендилски училища показаха своите знания за защитени растения и животни, съставиха текстове по теми, засягащи биоразнообразието и представиха постери със защитени територии  в границите на  община Кюстендил. На учениците бе предоставена възможност да представят знания си за природата и родния край, да проявят творческо мислене, както и да се научат да работят в екип.

Работата на отборите бе оценена от представители на РИОСВ-Перник, ОДК гр. Кюстендил и Община Кюстендил.

На всички състезатели бяха раздадени информационни материали за Натура 2000 в България, за биоразнообразието и необходимостта от неговото опазване.

Последна промяна (Сряда, 29 Декември 2010 15:14)

 

Еко празник

На 19.11.2010г. в Младежки дом–Мошино, гр. Перник от 14.00ч. се състоя Еко-празник на учениците от V до VII клас на X ОУ “Алеко Константинов”, XI ОУ “Елин Пелин”, IV СОУ “Св.Климент Охридски”, кв. „Изток”, гр. Перник и XIII ОУ “Св. Кирил и Методий”, кв. „Църква”, гр. Перник. Инициативата за събитието е свързана със Световния ден на децата, обявен от ООН и ЮНЕСКО и цели да насочи вниманието на учениците от V до VII клас към опазване чистотата в училището и квартала чрез непринуденото им въвеждане в света на екологията с използване на различни творчески похвати. Инициатори и съорганизатори са РИОСВ–Перник, РИО–Перник и Младежки дом–Мошино. Част от наградите са осигурени от издадени информационни материали на РИОСВ-Перник.

Последна промяна (Сряда, 29 Декември 2010 15:14)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 61 посетителя в сайта