Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

За пореден път е запалено общинското депо за неопасни отпадъци на Община Дупница

В 13.18 ч. по „зелен телефон“ на РИОСВ-Перник е постъпил сигнал за пожар на закритото общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в м.“Злево“, гр.Дупница.

Незабавно от инспекцията са дадени предписания на кмета на Община Дупница да предприеме спешни действия по загасяване, както и да информира РИОСВ-Перник за изпълнение на предписаните задължения на общината за мерки и действия за недопускане на запалване, дадени при предходните случаи на пожари. РИОСВ ще следи за състоянието на депото до окончателното потушаване на огнището.

В случай на констатирано неизпълнение на мерките и предписанията, дадени на общината, РИОСВ-Перник ще предприеме административно наказателни действия.

 

„Топлофикация Перник“ е докладвала на РИОСВ, че няма признаци за свлачище на сгуроотвал „7-ми септември“

„На дигите на сгуроотвал „7-ми септември“ не са установени признаци и белези, характерни за развитие на свлачищни процеси“. Това пише в доклад на „Топлофикация-Перник“ АД до РИОСВ-Перник, изготвен от дружеството във връзка с предписания на екоинспекцията от 19.11-2019 г. Дружеството е представило на РИОСВ Перник доклад от 04.12.2019 г. за извършена проверка за сигурността на съоръжението, включително технически измервания, съгласно изискванията за гарантиране сигурността на сгуроотвалите като хидротехнически съоръжения, съгласно Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи на Министерство на енергетиката.

В РИОСВ-Перник днес в 9.20 ч. беше получен сигнал за пропуск на вода от дигата на сгуроотвал „7 ми септември“. Незабавно екипи на РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извършиха оглед на мястото на аварията. В проверката участваха министърът на околната среда и водите Емил Димитров и директорът на РИОСВ Ирена Петкова. Взети  бяха водни проби с цел проследяване на замърсяването от пет пункта по поречието на река Струма: от реката при кв.“Димова махала“, кв. “Хумни дол“, преди пречиствателната станция в гр. Батановци, с. Прибой и преди вливането на реката в яз. “Пчелина“. Само на първите два пункта е установено превишение на нормите по показател електропроводимост, съгласно Наредбата за характеризиране на повърхностните води. Останалите показатели  от експресния анализ: разтворен кислород, процентно  насищане с кислород, температура на водата и активна реакция  са в норма. Пробонабирането продължава, ще бъдат взети проби и от почви, засегнати от аварията.

За сгуроотвал „7-ми септември“ РИОСВ-Перник е съставила на „Топлофикация-Перник“ АД 4 броя актове за установяване на административни нарушения  и са съставени наказателни постановления  с имуществена санкция общо в размер на 90 хиляди лева за неизпълнения на условия в Комплексни разрешителни.

Междувременно „Топлофикация Перник“ уведоми РИОСВ Перник, че ТЕЦ-а ще продължи работа на природен газ.

Последна промяна (Четвъртък, 07 Май 2020 16:02)

 

СЪОБЩЕНИЕ

В РИОСВ-Перник е получен сигнал в 9.20 ч. от Областния управител и в 9.33 ч.от  „Топлофикация-Перник“ АД  за пропуск на вода от дигата на сгуроотвал „7 ми септември“. Експерти от инспекцията са на мястото на аварията и установиха, че техническото съоръжение  е компрометирано. От дигата на шламохранилището са отмити около 5-6 метра.

Пристигнала е подвижната лаборатория на ИАОС и експерти от Басейнова дирекция западно беломорски район,които ще вземат проби от  канала и река Струма.

На мястото на аварията са министърът на околната среда и водите Емил Димитров и директорът на РИОСВ-Перник инж. Ирена Петкова.

Последна промяна (Четвъртък, 07 Май 2020 10:18)

 

Сигнал № С-47 /24.04.2020 г. Постъпил на телефона на РИОСВ – Перник на 24.04.2020 г. за замърсяване на река Струма в жълто-кафяв цвят до бл.60, кв. Изток

Извършена е незабавна проверка от експерти на инспекцията. Направен е оглед на реката в участъка посочен в сигнала -  до бл.60, кв. Изток. При огледа се установи оцветяване на водите на реката в жълто-кафяв цвят.
Проверен е втори  участък на р. Струма, до мост на ул. „Владайско въстание“, при който се установи, че водите на реката са бистри и без оцветяване.
Между двата проверени участъка се влива р. Рударщица. При огледа ѝ се установи, че водите са оцветени в жълто-кафяв цвят. В търсене на източника на замърсяване, беше проверено корито на реката в посока с. Драгичево.
Установи се, че под моста на автомагистрала Струма се извършват изкопни дейности, свързани с изграждането на канализационен колектор за отпадъчни води, свързващ канализацията на с. Драгичево с тази на гр. Перник. При огледа на терена се констатира, че част от изкопаните глинести земни маси са се свлекли в реката, в резултат на което се получава оцветяване на водите в жълто-кафяв цвят, което води и до характерно оцветяването на водата.
В момента на проверката започна заравяне на положените тръби, при което струпаните на брега на реката земни маси ще бъдат премахнати.
На фирмата извършваща изкопните дейности е дадено предписание да не допуска ново свличане и попадане на земни маси в коритото на река Рударщица. За проверката е съставен КП № 110/24.04.2020г.


24.04.2020 г.
гр. Перник

Последна промяна (Петък, 24 Април 2020 14:34)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на коронавируса на територията на България и чужбина се променят заложените сроковете в Регламента на Конкурса, както следва:
-     за отчитане на извършените дейности срокът е 30 септември 2020 г.;
-    награждаването на финалистите да  бъде през месец октомври 2020 г.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на културата (МК) и Министерство  на младежта и спорта (ММС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Офисa на Световната здравна организация (СЗОБ) за България и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 38 посетителя в сайта